Cursus Moestuinieren

Cursus Moestuinieren

Moestuin cursus van de Kruudhofpluktuin

Les 1. 27 oktober  9.00-11.30 bodem en compost. Voorbeeld hoop opzetten
Les 2. 10 november  9.00-11.30 vruchtwisseling- tuinschema’s, planning, literatuur.
Les 3. 9 februari 2019  9.00-11.30 zaaien, oogsten en het bewaren van oogsten, problemen (oei)

De Kruudhof
Lankerseweg 3
7025 ED Halle
Kosten € 80,00
Aanmelden kan via info@kruudhofpluktuin.nl
Je inschrijving is definitief na betaling van het cursusgeld op rekening van de Kruudhofpluktuin: NL86 TRIO 0338 9428 74